Weerbaarheidstraining

Weerbaarheidstraining: Scholen / InstellingenWeerbaarheidstraining

School en veiligheid

School is een plek waar leerlingen niet alleen kennis opdoen, maar waar zij zich ook ontwikkelen tot mondige en verantwoordelijke burgers van onze samenleving, en tot individuen met realiteitsbesef en zelfvertrouwen.

School moet daarom een veilige plek zijn waar leerlingen, ouders en docenten vertrouwen in hebben.Een plek waar de dialoog tussen leerlingen, docenten en ouders over thema’s als veiligheid vanzelfsprekend moeten zijn.

Waarom deze cursus?
Agressie en (verbaal)geweld op scholen komt steeds vaker voor. Wij kunnen de leerlingen voorbereiden en leren omgaan met pesterijen en/of intimidatie, die vaak al op basis en middelbare scholen aanwezig zijn. Voor ons is dit een reden om het onderwijs te ondersteunen, met zelfverdediging en weerbaarheidstrainingen tegen (verbaal)geweld en intimidatie bij u of op onze locatie te verzorgen. De cursus die wij verzorgen is speciaal gericht op scholen, waarbij de leerlingen leren om te gaan met intimidatie en geweldsconflicten. Onze cursus kan in combinatie met de sportlessen in uw onderwijsinstelling als clinic gegeven worden. Maar bij ons hebt u ook de mogelijkheid om onze cursus als een vast lesuur onder te brengen in uw onderwijsinstelling.

Inhoud cursus
Bij onze cursus maken we o.a. gebruik van het Rots&Water concept. Dit is een psychofysiek weerbaarheidsprogramma wat betekent dat je door middel van lichamelijke oefeningen fysieke, mentale en sociale vaardigheden gaat aanleren. De vaardigheden hebben betrekking op het verminderen van conflicten met mensen in je omgeving, jezelf leren verdedigen en het aangaan en onderhouden van contacten met verschillende mensen. De training is geschikt voor zowel jongens als meiden die er de voorkeur aan geven om sociale vaardigheden op een actieve manier aan te leren.

Doel
Het doel van onze cursus is om leerlingen meer zelfvertrouwen en betere vaardigheden bij te brengen. Zowel bij verbaal als fysiek geweld, wat dan weer kan worden toegepast op scholen als in de huidige maatschappij. De basisonderdelen die onder andere in ons lesaanbod aan de orde komen zijn:

– het verbeteren van de houding – het verbeteren van het zelfvertrouwen
– stoot- en traptechnieken – bevrijdingstechnieken
– afweer technieken – het gebruiken van drukpunten op het lichaam
– werken met verschillende gebruiksvoorwerpen – iemand bedriegt jou met een wapen
– verbale en non verbale communicatie technieken – het analyseren van een dreigende situatie
© Copyright | Kickboxing Dinxperlo